Technik technologii odzieży

 

Opis zawodu:
Opracowuje wzorzec odzieży oraz nadzoruje produkcję odzieży zgodną ze wzorcem; bada oraz kontroluje jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych; nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i odzieżowych; organizuje wytwarzanie odzieży miarowej w zakładzie usługowym.

 
Nabór do zawodu prowadzi Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.