Technik pojazdów samochodowych

 

 
Opis zawodu:

 

Organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów; ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania; wykonuje naprawy pojazdów samochodowych; weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne; kontroluje jakość wykonywanych napraw; wykonuje operace związane z eksploatacją pojazdów samochodowych; prowadzi dokumentację związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; prowadzi sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych; prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.


 
Nabór do zawodu prowadzi Zespół Szkół Technicznych w Jaśle.