Mechanik monter maszyn i urządzeń

 

Opis zawodu:
Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń wykonują przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej; sprawdzają stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontrolują, regulują, przeprowadzają próby po naprawach i obsługach oraz w razie potrzeby instalują i uruchamiają obiekty techniczne na stanowisku pracy.

 
Nabór do zawodu prowadzi Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.