Zajęcia programowe

W roku szkolnym 2018/2019 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle prowadzi zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, zajęcia specjalizacyjne i pracownie przedmiotowe dla uczniów z następujących szkół:

Prowadzimy zajęcia programowe dla uczniów szkół zawodowych powiatu jasielskiego w zawodach:

  1. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
  2. Na poziomie technikum