Nabór na kwalifikacyjne kurysy zawodowe

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAŚLE
OGŁASZA NABÓR
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

1. Operator obrabiarek skrawających – 722307
Kwalifikacja - M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających CNC
2. Elektromechanik – 741201
Kwalifikacja - E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Elektryk – 741103
Kwalifikacja - E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Warunki uczestnictwa:
1. Ukończone 18 lat
2. Ukończone minimum: gimnazjum lub stara szkoła podstawowa 8 letnia
3. Brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (badania lekarskie lekarza medycyny pracy)
W kwalifikacjach: E.07 i E.08 istnieje możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV

KURSY SĄ BEZPŁATNE, REALIZOWANE W SYSTEMIE ZAOCZNYM

CZAS TRWANIA KURSU DWA SEMESTRY – POCZĄTEK WRZESIEŃ 2018
KONIEC CZERWIEC 2019 (OKOŁO 36 TYGODNI)

KURSY KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ZDAWANYM PRZED OKRĘGOWĄ
KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W KRAKOWIE I WYDANIEM CERTYFIKATU
UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU W DANEJ KWALIFIKACJI
(WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE)
EGZAMIN W SIEDZIBIE CKP W JAŚLE

karta zgłoszenia na stronie internetowej www.ckpjaslo.pl (lub w sekretariacie, ul. Staszica 30 D pokój nr 37,
tel. 13/44-628-76)
Ilość miejsc ograniczona po 20 uczestników, rozpoczęcie kursu po nabraniu pełnych grup
Zgłoszenia uczestników do 15 sierpnia 2017 r.

Karta zgłoszenia w formacie .pdf

Karta zgłoszenia w formacie .doc