CKP
Centrum Kształcenia Praktycznego
38-200 Jasło
ul. Staszica 30D
tel/fax 013 44-628-76
www.ckpjaslo.pl
email: ckp30@wp.pl

Informacje o reformie edukacji

W związku z reformą systemu edukacji MEN oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przygotowały pakiet materiałów informacyjnych o reformie na swoich stronach internetowych.

Nauczyciele, rodzice, uczniowie, Rady Szkoły i Rady Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

MEN
www.reformaedukacji.men.gov.pl

oraz

Kuratorium
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

Informacja o wyobrze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu: Wycinka drzewa – topola – rosnącego na terenie CKP w Jaśle wraz z wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.
Do przetargu wpłynęły dwie oferty.
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę firmy TRANS-ALLEN Piotr Kozioł, która jest ważna, zgodna z treścią SIWSD i na podstawie oceny ofert (kryterium najniższa cena - waga 100%) uzyskała 100 pkt.
Druga oferta, złożona przez Firmę Usługową DSB Design Stone Bruk Adam Witek uzyskała 78 pkt.

Przetarg na wyłonienie operatora Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w CKP Jasło

Dokumenty przetargowe do pobrania: